تاریخچه شرکت

 شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران از سال 1374 فعالیت خود را در زمینه ارئه خدمات ،راهبری ،مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی آغاز نموده است . شرکت OSP با توجه به خط مشی و اهداف کلان خود قصد دارد تا با ترکیب سیستم مهای اطلاعاتی مدیریت در قالب الگوهای استاندارد جهانی همچون ISO9001و ISO14000 رویکرد تازه ای برای دستیابی مدیران به اهدافشان ارائه نماید.

شرکت OSP برای نیل به اهداف خود جهت استقرار سیستمهای مدیریتی مذکور همواره سعی در بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد در شاخه های مختلف مهندسی صنایع ، محیط زیست ، بهداشت و ایمنی و... داشته و با برنامه های آموزشی و تشریک مساعی نیروهای انسانی با استفاده از تسهیلات نرم افزاری رایانه ای در افزایش توان و بهره وری نیروی انسانی خود دارد.

در انتها امید است با اتکا به خداوند متعال بتوانیم قدمی موثر در بهبود صنعت کشور برداریم.