پیام رئیس هیئت مدیره

در شرایط معاصر، آنچه که پیش روی سازمان های فعال در عرصه بین المللی قرار داردتدوین برنامه برای ایجاد تحول و شناخت ویژگی ها و چگونگی تحقق آن، تعیین مسیرهای توسعه، شناخت نیازهای بازار و مدیریت بر آینده و زمان است که سیستم های مدیریتی را نیز در بر می گیرد.

افتخار دارم به اطلاع رسانم که همگام با رویکرد جهانی به سوی نظامهای مدیریت متمرکز و یکپارچه و تجربه و قدمت 15 سال فعالیت در صنایع گوناگون، خط مشی خود را تأمین نیازمندیهای بخش های مختلف صنعت و خدمات کشور در زمینه ارائه خدمات مشاوره، راهبری، آموزش، پیاده سازی و ممیزی سیستم های مدیریت قرار داده ایم .

مفتخرم که امروز، اهدافمان در OSP به صورت مستقیم با موفقیت مشتریانمان گره خورده و موفقیت مشتریانمان موفقیت ما را تنظیم می کند.

خوشحالم که سابقه طولانیOSP با سرمایه انسانی در خشان در هم آمیخته شده و مسیر توسعه و موفقیت مشتریانمان را ترسیم کرده است .

مدیریت و کلیه کارکنان OSP متعهدند تا بهترین و بهینه ترین خدمات و مشاوره را در تمام زمینه های سیستمهای مدیریتی و همکاری با شرکتهای مختلف گواهی دهنده را به شما عرضه نماید.لذا از شما دعوت می نماییم تا با ورود به وب سایت اینترنتی با خدمات ما آشنا شوید در همین جا متعهد می گردیم که نیازهای شما را در اسرع وقت و بالاترین کیفیت و حداکثر رضایتمندی بر آورده سازیم.این موفقیت ممکن نخواهد بود مگر با تعامل سازنده شما و استفادهاز نظرات و آشنایی با نیازهای شما.

معتقدم که هر انتقادی از سوی مشتریان ، شایسته بررسی و توجه جدی و واقعی از سوی ماست به همین دلیل هر انتقادو نظری از شما را پله ای برای موفقیت خودمان میدانیم،بنابر این در خواست دارم تا ما را از نظرات و انتقادات خود محروم نفرمایید

برای ادامه همکاری میان شما و OSPکافی است با یکی از روشهای ارتباطی با ما تماس بگیرید.افتخارمان پاسخگویی به شما است. به امید آنکه با تلاش روز افزون حد بتوانیم در آینده منشاء اثرات و خدمات شایسته و ارزنده در بخشهای مختلف صنعت و خدمات کشور باشیم.