پوسترهای ایمنی

فاکتورهای زیان آور در محیط کار

فاکتورهای زیان آور در محیط کار افراد به چند گروه تقسیم می شوند:

 

_ عوامل زیان آور فیزیکی : عمده فاکتورهایی که وجود دارند گرما،سرما،سروصدا،افزایش و کاهش فشار و ارتعاش در محیط کار و اشعه های یونیزان و غیریونیزان است.

_عوامل زیان آور شیمیایی: در افرادی که با مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده تماس مکرر دارند می تواند مشکلات پوستی ایجاد کند یا از طریق دستگاه تنفس جذب شود و اثراتی در این زمینه داشته باشد یا گازهای بیهوشی می تواند اثراتی در سیستم عصبی بگذارد.

_ عوامل زیان آور بیولوژیکی: فاکتورهایی مانند قارچها ،باکتریها و ویروسها که در بعضی مشاغل و عمدتا مشاغلی که افراد در آن با انسانها ،حیوانات یا با گیاهان سروکار دارند بیشتر دیده می شود.

_ عوامل زیان آور سایکولوژیکی یا روحی روانی: استرسهایی که در محیط کار افراد وجود دارد و فشارهای روحی و روانی که ممکن است در اثر کار به افراد وارد شود به عنوان مثال کسانی که در محیط کارشان کارهای طولانی مدت دارند و یا اینکه دارای شیفت های کاری زیاد هستند.

_ عوامل زیان آور ارگونومیک: در رابطه با عوامل ارگونومیک می توانیم به طراحی محیط کار اشاره کنیم.یعنی باید طراحی محیط کار به گونه ای باشد که متناسب با فرد باشد و شخص دچار اختلالات مختلف از جمله ناراحتی های اسکلتی-عضلانی نشود.

 

روند استقرار استاندارد ISO14001

روند استقرار استاندارد ISO14001:

 

به منظور آشنایی بیشتر با روند استقرار و اثرات سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 در یک واحد صنعتی (برای مثال یک کارخانه سیمان) پس از بررسی های مقدماتی و شناخت جنبه ها و آثار زیست محیطی این واحد ،باید اقداماتی به شرح زیر صورت گیرد:

1- اولین گام تدوین خط مشی زیست محیطی در راستای تعهد مدیریت شرکت در خصوص مسائل زیست محیطی کارخانه توسط کمیته راهبری.

2- گسترش فرهنگ زیست محیطی با آموزش و حساس سازی کارکنان به مسائل زیست محیطی توسط کمیته آموزش و ارتباطات .

3- کاهش میزان غبار خروجی از فیلترها و بهبود کارایی فیلترها توسط کمیته فیلتراسیون به دلیل اینکه یکی از بارزترین جنبه های زیست محیطی این صنعت انتشار گرد و غبار می باشد.

4- جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از فرآیند تولید،جلوگیری از نشتی های روغن و بازیافت ضایعات تولیدی توسط کمیته تولید. 

5- گسترش فرهنگ مصرف اصولی مواد (کاهش ضایعات در حد صفر)، نظارت بر کیفیت اجناس مصرفی، تفکیک و راهکارهای بازیافت ضایعات توسط کمیته ضایعات.

6- کاهش مصرف ویژه ی انرژی الکتریکی و فسیلی، رعایت ساعت پیک مصرف برق، بررسی استفاده از سوخت های جایگزین توسط کمیته انرژی.

7- واکنش سریع و صحیح در مقابل کلیه سوانح ، کاهش آلودگی های صوتی در قسمت های آسیاب سیمان ، آسیاب مواد، بلوئرهای زیر سیلوی مواد و همچنین فن هوای اولیه کوره، گسترش فضای سبز و زیباسازی محیط کارخانه توسط کمیته موارد اظطراری و فضای سبز.

8- کاهش مصرف آب شهری ،کاهش آلودگی آب و تصفیه فاضلاب و کاهش آلودگی آب صنعتی توسط کمیته آب و فاضلاب.

مزایای استقرا سیستم مدیریت زیست محیطی

1-ایجاد سیستم جهت انجام و کنترل فعالیت های مرتبط با محیط زیست و بهبود روش های مدیریت.

2-کسب سهم بیشتر در بازار از طریق جلب رضایت مشتریان و تامین خواسته های زیست محیطی ایشان.

3-کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی در مصرف انرژی.

4-رعایت هرچه بیشتر مقررات و قوانین زیست محیطی.

5-فراهم سازی زمینه حضور در بازارهای جهانی.

مزایای استقرا سیستم مدیریت زیست محیطی

  • ایجاد سیستم جهت انجام و کنترل فعالیت های مرتبط با محیط زیست و بهبود روش های مدیریت.
  • کسب سهم بیشتر در بازار از طریق جلب رضایت مشتریان و تامین خواسته های زیست محیطی ایشان.
  • کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی در مصرف انرژی .
  • رعایت هرچه بیشتر مقررات و قوانین زیست محیطی .
  • فراهم سازی زمینه حضور در بازارهای جهانی.