سازمانهای همکار


شرکت osp دارای افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای صدور گواهینامه در سطح جهانی می باشد.

از جمله این مجموعه ها می توان به شرکت TUV NORD آلمان، DNV نروژ، ECM ایتالیا، SGS سوئیس، IMQایتالیا، DAP آلمان و DEDAL بلغارستان می باشد.هم چنین در بحث پایش و اندازه گیری کلیه پارامترهای زیست محیطی با شرکت آزمون صنعت سبز همکار می باشد.