اخذ گواهینامه سیمان ساروج بوشهر

شرکت سیمان ساروج بوشهر با همت مدیران و کارکنان محترم آن مجموعه و مشاوره وهمراهی شرکت OSP موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 وآرم محصول CE گردید،این موفقیت را به تمامی عزیزان سیمان ساروج بوشهر تبریک عرض می نماییم.