سیمان خزر IMS تمدید گواهینامه

شرکت سیمان خزر موفق به تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS گردید.

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) این شرکت پس از  ارزیابی های به عمل آمده  توسط مشاوران OSP تمدید گردید. این موفقیت را به تمامی عزیزان سیمان خزر تبریک عرض می نماییم.