سیمان اردستان IMS تمدید گواهینامه

شرکت سیمان اردستان با همت مدیران و کارکنان محترم آن مجموعه و مشاوره و همراهی شرکت OSP موفق به تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه خود گردید. این موفقیت را به تمامی عزیزان این مجموعه تبریک عرض می نماییم.