تقویم نمایشگاه های داخلی

14 دی لغایت 17 دی ماه 1398

پنجمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا،خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

سومین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار

در نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران