موفقیت در اخذ گواهینامه ISO/IEC17021، ISO/IEC17020 و ISO/IEC17065

شرکت OSP بار دیگر برای ایران اسلامی افتخار آفرید. پس از اجرای طرح های ملی در پروژه نظارت و بازرسی و قیمت مصوب در کل کشور و طرح ملی پروژه LC داخلی به جهت کمک به نظام اقتصادی و بانکی و واحدهای صنعتی کل کشور، این شرکت بار دیگر افتخاری بزرگ برای ایران زمین و برگ زرینی دگر برای این مجموعه را رقم زد. 

شرکت OSP برای اولین بار در سطح بین المللی موفق به مشاوره، آموزش، راهبری و استقرار استاندارد ISO17065 (ارزیابی انطباق- الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات، فرایندها و خدمات) و همچنین استاندارد ISO17020 (معیارهای عمومی سازمان بازرسی کننده) و ISO 17021 (ارزیابی انطباق- الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت) در موسسه بین المللی تحقیق و توسعه گردشگری با علایق ویژه گردید.