انعقاد قراردادهای سیستم مدیریتی با چند شرکت سیمان

شرکت OSP به یاری خداوند و همراهی مشاوران خبره در زمینه آموزش، مشاوره، راهبری و استقرار سیستم های مدیریتی، موفق به انعقاد چندین قرارداد با شرکت های سیمان مختلف، از جمله انعقاد قرارداد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 با شرکت سیمان نهاوند و شرکت سیمان فیروزکوه و انعقاد قرارداد سیستم مدیریت یکپارچه IMS، سیستم مدیریت کیفیت آزمون و کالیبراسیون ISO 17025I، آرم محصول کشور روسیه GOST و آرم محصول اتحادیه اروپا CE با شرکت فرازفیروزکوه گردید.