افتخاري ديگر

 افتخاري ديگر به افتخارات شركت OSP اضافه گرديد

دريافت لوح تقدير بعنوان رئيس هئيت علمي انتخاب واحدهاي نمونه كشوري جناب اقاي دكتر سوادكوهي رياست هیئت مديره شركت مهندسي OSP از دستان معاون محترم رئيس جمهور و وزير محترم صنعت و معدن و تجارت و رياست سياستگذاري و هیئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و ...