روز ملی خلیج فارس گرامی باد

۱۰ اردیبهشت روزی افتخارآمیز در تاریخ ایرانیان است.در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۴، هیات دولت مصوبه ای را تایید کرد که به موجب آن دهم اردیبهشت هرسال ،"روز ملی خلیج فارس” نام گرفت که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.

                                       چو ایران نباشد تن من مباد

                                     بدین بوم و بر زنده یک تن مباد