امروز 6 آذر 1401 ساعت 15:23

استاندارد ISO19011:2018

ISO19011:2018

ISO19011:2018

استاندارد بین‌المللی ISO19011:2018 رهنمودهایی را درمورد ممیزی سیستم‌های مدیریتی شامل موارد زیر ارائه می‌دهد: اصول ممیزی مدیریت برنامه ممیزی اجرای

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!