امروز 15 آذر 1402 ساعت 08:33

سهم نسبی بازار

ماتریس گروه مشاوران بوستون (BCG)

ماتریس BCG یا ماتریس گروه بوستون در دهه 1970، توسط بروس دی هندرسون (Bruce D. Henderson)، برای گروه گروه مشاوران بوستون ارائه و توسعه داده شد.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!