امروز 3 مهر 1402 ساعت 14:15

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

نجات

اول خودت را نجات بده!

به کارت نجات در شرایط اضطراری که در داخل هواپیما در پشتی صندلی جلو قرار داده­ اند، دقت کرده ­اید؟

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!