امروز 15 آذر 1402 ساعت 06:58

مدیریت کیفیت

الگوی شایستگی

الگوی شایستگی

طراحی الگوی شایستگی امری ضروری برای سازمان­ ها می باشد. طبق الزام بند 7-2 بسیاری از استانداردها از جمله استانداردهای

ایمنی در کار

کار در ارتفاع

طبق تعریف ایمنی در کار، کار هایی که ارتفاع آن ها از سطح زمین 20 متر یا بیشتر باشد، کار

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!