امروز 17 آذر 1402 ساعت 06:35

پلکان ارزش

نردبان مشتری

نردبان مشتری

سازمان­ها برای درک جایگاه مشتریان مختلف از ابزار و مدلی استفاده می کنند که با نام های متفاوتی از جمله:

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!