امروز 4 مهر 1402 ساعت 21:50

EFQM

EFQM

EFQM

سازمان‌ها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمان‌ها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار مدیریتی هستند که

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!