امروز 23 تیر 1403 ساعت 22:45

تعداد بازدیدکنندگان 146673 نفر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

No Calibration Required

برچسب های کالیبراسیون

برچسب های کالیبراسیون به‌منظور شناسایی وضعیت کالیبراسیون تجهیز اندازه‌گیری و قابلیت ردیابی آن به سوابق کالیبراسیون یا تصدیق آن استفاده می‌شود

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!