شرکت پردازش ساختارهای باز تهران (OSP) به عنوان قدیمی ترین شرکت مهندسی مشاور مدیریتی کشور، افتخار همکاری با بسیاری از فعالان و پیشروان در حوزه کیفیت در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی کشور را در کارنامه بیش از 27 سال فعالیت خویش دارد، این مشتریان در داخل و خارج از کشور از خدمات مختلف شرکت OSP، از جمله خدمات آموزشی، مشاوره و راهبری در زمینه‌ سیستم‌های مدیریتی بهره جسته اند که در این صفحه بخشی از نامه های رضایت ایشان را مشاهده می فرمایید:

گواهی حسن انجام کار سیمان زابل
گواهی حسن انجام کار سیمان هگمتان
گواهی حسن انجام کار سیمان ایلام
گواهی حسن انجام کار سیمان کارون
گواهی حسن انجام کار سیمان زابل
گواهی حسن انجام کار شرکت سیمان گیلان سبز
گواهی حسن انجام کار سیمان غرب اسیا
گواهی حسن انجام کار سیمان هگمتان
گواهی حسن انجام کار شرکت میهن تابلو فجر
گواهی حسن انجام کار شرکت سیمان ایلام