شرکت پردازش ساختارهای باز تهران (OSP) به عنوان قدیمی ترین شرکت مهندسی مشاور مدیریتی کشور، افتخار همکاری با بسیاری از فعالان و پیشروان در حوزه کیفیت در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی کشور را در کارنامه بیش از 27 سال فعالیت خویش دارد، این مشتریان در داخل و خارج از کشور از خدمات مختلف شرکت OSP، از جمله خدمات آموزشی، مشاوره و راهبری در زمینه‌ سیستم‌های مدیریتی بهره جسته اند که در این صفحه بخشی از نامه های رضایت ایشان را مشاهده می فرمایید:

گواهی حسن انجام کار سیمان زابل
گواهی حسن انجام کار سیمان هگمتان
گواهی حسن انجام کار سیمان ایلام
گواهی حسن انجام کار سیمان کارون