امروز 23 تیر 1403 ساعت 22:19

تعداد بازدیدکنندگان 146664 نفر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بند 4 استاندارد

بيانيه مشترك انجمن بين المللی اعتبار بخشی و سازمان بين المللی استاندارد در مورد اضافه شدن ملاحظات تغييرات اقليمی (آب و هوايی) به  مدیریت استانداردهای سیستم ها

«تصمیم نهایی انجمن بين المللی اعتبار بخشی پس از 30 روز مشاوره اضافه شدن یادداشت های تغييرات اقليمی به مدیریت استانداردهای سیستم ها»

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!