پیشرفت تکنولوژی در دنیای مدرن و راه یافتن آن به سیستم آموزشی سبب شده است تا آموزش امری ساده و سهل‌الوصول گردد، از این رو مفتخر هستیم تا اعلام کنیم، مجموعه قدیمی و معتبر OSP بر آن است تا جهت رفاه حال مدیران، کارشناسان و بزرگواران جویای علم شرایطی را فراهم نماید که به صورت دوره‌ای آموزش‌های مباحث روز سیستم‌های مدیریتی را در بستری مجازی و با حضور اساتید بزرگ ارائه دهد.