متقاضيان می‌توانند از خدمات رایگان مهندسين مشاور مديريتی OSP، قديمی ترين مجموعه مشاوره مديريتی کشور، كه از سال ١٣٧٥ در حال ارائه خدمات به نظام استانداردسازی سازمان‌های ملی و بین المللی می باشد، به روش های زیر بهره مند شوند.

تماس با تلفن های 300-22039295-021 و ٠٩٣٥١٠٢٩٨٠٥

*تکمیل فرم درخواست مشاوره يا آموزش رايگان شركت OSP