دراین راستا استاندارد ISO 14001 با هدف تبیین الزامات زیست محیطی تدوین شده است. این استاندارد، سازمان ها و به ویژه شرکت هایی که فعالیت های آنها میتواند آثار مخربی بر روی محیط زیست بگذارد را ملزم می سازد تا با قرارگیری در چارچوب زیست محیطی تعریف شده، در مسیر حفظ محیط پیرامون خود گام بردارند. با توجه به اهمیت روز افزون مسائل زیست محیطی در سراسر جهان امروزه بیش از 110.000 شرکت اقدام به اخذ گواهی سیستم مدیریت محیط زیست مطابق با الزامات استاندارد ISO 14001 نموده اند. اقدامات این استاندارد متوجه رویکرد مدیریتی زیست محیطی سازمان ها بوده و رهنمودهایی در راستای دستیابی به اهداف زیر ارائه می نماید.

  • کاهش اثرات مخرب سازمان بر محیط زیست
  • دستیابی به بهبود مستمر در اجرای سیاست های زیست محیطی

استاندارد ISO 14001 با افزایش نگرانی های زیست محیطی مردم و دولت ها برای اولین بار در سال 1996 تدوین شده است. امروزه این استاندارد به عنوان مرجع بین المللی مدیریت محیط زیست در سرتاسر جهان شناخته میشود و پیاده سازی الزامات آن در سازمانها مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

مزایا:

  • شناخته شدن سازمان به عنوان نهادی متعهد به حفاظت از محیط زیست در سطح جهان
  • دریافت گواهی رسمی برای اطمینان بخشی به مشتریان و سهامداران شرکت ها
  • سازگاری الزامات استاندارد ISO 14001 با سایر سیستم های مدیریتی
  • بهره مندی از رهنمودهای ممیزان متخصص حوزه‌ی محیط زیست در مراحل دریافت گواهینامه

شرکت OSP جزو معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ مجوز صدور گواهینامه سیستم های مدیریت محیط زیست از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شده است. با توجه به دغدغه های زیست محیطی این سازمان، ممیزان شرکت OSP در طول فرآیند صدور گواهینامه ، اهتمام قابل توجهی به منظور رفع نواقص احتمالی و استقرار متناسب الزامات مورد نظر در سازمان ها خواهند داشت. در طول این سالها، ممیزان متخصص و با تجربه شرکت OSP به منظور حصول اطمینان از پیاده سازی اثر بخش سیستم های مدیریتی مبتنی بر این استاندارد و امکان توسعه پایدار آن در راستای نیل به اهداف زیست محیطی مورد نظر سازمانها، با مدیران، کارشناسان و سایر ذینفعان حوزه ی محیط زیست تعاملی سازنده داشته اند. امید است با استقرار روز افزون سیستم های مدیریت محیط زیست در سطح تمامی سازمان ها، شاهد اهتمام همگان در راستای حفظ و صیانت از منابع طبیعی ایران عزیز باشیم.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.