ایزو 28000 استانداردی بین المللی است که الزامات سیستم مدیریت امنیت زنجیره تامین را تعیین می کند و یک مدل مدیریتی را برای سازمان هایی که مایل به اجرای این سیستم هستند، فراهم می کند.

هدف آن مدیریت خطرات به طور موثر با قرار دادن فعالیت های  سازمان در  سیستم های مدیریت است. این استاندارد جدید سیستم مدیریت، چارچوبی را فراهم می کند که به نقاط امنیتی بحرانی در زنجیره عرضه به سازمان هایی که به هیچ وجه به زنجیره عرضه متصل نیستند توجه شود.

 در این زمینه، زنجیره عرضه مجموعه ای از منابع و فرآیندهای مربوط به یکدیگر است که از عرضه مواد اولیه و گسترش محصول و خدمات برای دستیابی به کاربر نهایی از طریق روش های مختلف حمل و نقل استفاده می شود.استاندارد ایزو 28000 به کاهش ریسک های امنیتی کمک می کند و بنابراین توزیع کالا و مواد به موقع و بدون مشکل را تضمین می کند.

 

 

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.