استاندارد ایزو 10013، راهنمایی هایی برای تهیه و برقرار نگه‌داشتن مستندات مورد نیاز برای ایجاد اطمینان از سیستم مدیریت کیفیت اثربخش که متناسب با نیازهای خاص سازمان، ارائه می‎دهد. این راهنمایی ها به ایجاد یک سیستم مدون همان‌گونه که در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مورد کاربرد الزام شده است، کمک می نماید.

راهنمایی های ارائه‌شده در استاندارد ایزو 10013, علاوه بر سیستم مدیریت کیفیت بر طبق استانداردهای خانواده ایران- ایزو 9000 می تواند برای مدون کردن سایر سیستم‌های مدیریت از قبیل سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی و سیستم‌های مدیریت ایمنی نیز بکار می‌رود. با کمک استاندارد ایزو 10013، می‌توان ساختار مناسب روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها را تعریف نمود و سپس مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت شامل فرم‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی، طرح کیفیت و .. را انجام داد.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.