گروه مهندسین مشاور مدیریتی OSP به عنوان قدیمی­ ترین شرکت مهندس مشاور مدیریتی کشور، با قدمتی بیش از ۲۵ سال و تجربه متعدد ارزیابی و انتخاب واحدها و سازمان ­های نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، براساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به صورت دوره ای به معرفی مشاورین برترین­ در پورتابل سراسری اقدام نموده است.

مشاور برتر تابستان ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، خانم مهندس مریم قلخانباز، بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به عنوان مشاور برتر تابستان 1401 انتخاب گردید