امروز 17 آذر 1402 ساعت 05:20

موفقیت شرکت سیمان هگمتان و اخذ گواهینامه های سیستم های مدیریتی از شرکت گواهی دهنده توف اتریش، با مشاوره و همراهی مهندسین مشاور مدیریتی OSP

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!