امروز 4 مهر 1402 ساعت 23:46

سازمان برتر

سازمان برتر مهر ماه سال 1401

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، شرکت “مهندسی و توسعه گاز ایران” به عنوان سازمان برتر مهر ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

سازمان برتر مرداد ماه سال 1401

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، شرکت “سیمان خاکستری نی ریز” به عنوان سازمان برتر مردادماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!