امروز 6 اسفند 1402 ساعت 08:30

تعداد بازدیدکنندگان 111154 نفر

استانداردسازی

کارسنجی-و-زمانسنجی

زمان سنجی

زمان سنجی یکی از سرفصل های درس ارزیابی کار و زمان و دانشی جهت بالا بردن بهره وری درکليه واحد

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!