امروز 6 اسفند 1402 ساعت 08:20

تعداد بازدیدکنندگان 111153 نفر

تمدن

تمدن

تمدن

وقتی یکی از دانشجویان از “مارگارت مید” پرسید در یک فرهنگ نخستین نشانه‌ی تمدن چیست؟ دانشجو انتظار داشت تا “مید”

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!