امروز 6 اسفند 1402 ساعت 09:57

تعداد بازدیدکنندگان 111159 نفر

روز ملی حمل و نقل

گرامی داشت روز حمل و نقل

توسعه زیرساخت، نگهداری از آن‌ها و حمل‌و‌نقل کارآمد به عنوان محور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از اقدامات حیاتی هر جامعه ای می باشد.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!