امروز 6 اسفند 1402 ساعت 16:00

تعداد بازدیدکنندگان 111219 نفر

صرفه جویی ارزی

صرفه جویی ارزی

صرفه جویی ارزی با تولید پلاسما

ظرفیت تولید پلاسمای سازمان انتقال خون حدود ٢٠٠ هزار واحد است که با افزایش بهره وری امیدواریم بتوانیم این عدد را به ٢۵٠ هزار واحد برسانیم.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!