امروز 15 آذر 1402 ساعت 08:29

فرهنگ غالب

روز فرهنگ عمومی

روز فرهنگ عمومی بهانه است برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و ویژگی ها و شاخص های آن و ضرورت اصلاح آن.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!