امروز 17 آذر 1402 ساعت 06:23

محیط زیست

46001

الزامات ISO46001:2019

ISO46001:2019 سیستم مدیریت بهره وری آب، با هدف کمک به بهینه استفاده کردن مصرف آب تدوین شده است. از آنجایی

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!