امروز 30 تیر 1403 ساعت 04:07

تعداد بازدیدکنندگان 148737 نفر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدیریت خویشتن

ریسمان ذهنی

داستان مدیریتی ریسمان ذهنی روزی شیوانا به همراه تعداد زیادی از شاگردان خود صبح زود عازم معبدی در آن سوی

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!