امروز 10 اسفند 1402 ساعت 12:19

تعداد بازدیدکنندگان 112366 نفر

مدیریت خویشتن

ریسمان ذهنی

داستان مدیریتی ریسمان ذهنی روزی شیوانا به همراه تعداد زیادی از شاگردان خود صبح زود عازم معبدی در آن سوی

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!