امروز 12 خرداد 1402 ساعت 02:25

مدیریت مشارکتی

مشارکت

مدیریت مشارکتی

مشارکت از لحاظ لغوی شركت دادن، با هم شريک شدن، سهيم شدن، انجام كار گروهی و نيز بهره ­برداری گروهی است.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!