امروز 11 آذر 1401 ساعت 06:28

مدیریت پروژه

ایمنی در کار

کار در ارتفاع

طبق تعریف ایمنی در کار، کار هایی که ارتفاع آن ها از سطح زمین 20 متر یا بیشتر باشد، کار

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!