امروز 12 خرداد 1402 ساعت 02:48

کتاب بی حد و مرز

بی حد و مرز

کتاب بی حد و مرز

ارزشمندترین موهبت ما انسانها مغزمان است. با استفاده از چند روش عملی می توانیم مغزمان را ارتقا دهیم. در ادامه نکات کلیدی 9 فصل از کتاب “بی حد و مرز” در چند بخش ارائه می شود.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!