استاندارد ISO/IEC 17025 یک استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت می باشد که برای بکارگیری در آزمایشگاه‌های آزمون و کالبيراسیون تدوین شده است.

✅ اثبات بکارگیری و برقراری سیستم مدیریت کیفیت
✅ فراهم نمودن نتایج فنی معتبر
✅ مبنای تایید صلاحیت مراجع معتبر ملی و بین‌المللی

در حال حاضر استاندارد بین المللی  ISO/IEC 17025 شامل كليه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازد تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را بکار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می باشند.

در صورتی که آزمایشگاه ها الزامات استاندارد 17025 ISO را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامه شناسایی متقابل با حراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد هستند، تأیید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد به کارگیری این استاندارد همکاری بین ازمایشگاه ها و سایر سازمان ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات، تجارت و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی کمک می کنند مسئولیت هر آزمایشگاه این است که فعالیت های آزمایش و کالیبراسیون خود را به نحوی انجام دهد که الزامات این استاندارد رعایت شود و خواسته های مشتریان، مراجع قانونی با سازمان هایی که آزمایشگاه ها را به رسمیت می شناسند نیز بر آورده گردد. این استاندارد شامل دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی می باشد. بر آورده شدن این دو به معنی داشتن صلاحیت بر اساس 17025 ISO است. به کار گیری این استاندارد باعث:

✅تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
✅ تبادل اطلاعات و تجارب بین آزمایشگاه های همکار
✅هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی
✅ تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون
✅اثبات پیاده سازی سیستم کیفیت و صلاحيت فنی (نتایج فنی معتبر)

جهت دانلود اخرین نسخه این استاندارد بر روی دکمه زیر کلیک نمایید .