ایزو استانداردی تهیه کرده که برای سازمان‌های گواهی‌کننده و ممیز، الزامات بین المللی را فراهم می‌سازد. ایزو 17021 (ارزیابی انطباق – الزاماتی برای شرکت های ارائه کننده ممیزی و گواهینامه برای سیستم های مدیریت) نه تنها باعث افزایش اطمینان و اعتماد نسب به فعالیت های شرکت‌های گواهی‌کننده می شود، بلکه در زمینه بهبود روند کار موثر است.
ایزو 17021 الزاماتی را برای نهاد­های ارائه دهنده ممیزی و گواهی کردن سیستم­های مدیریت مشخص می­‌کند. این استاندارد الزامات عام را برای نهادهائی تعیین می­کند که ممیزی و گواهی کردن در زمینه‌های مربوط به کیفیت، محیط زیست و سایر انواع سیستم­های مدیریت را انجام می­‌دهند. چنین نهادهائی به عنوان نهادهای گواهی ­کننده نامیده می­شوند.
هدف از رعایت این الزامات، حصول اطمینان از این است که نهادهای گواهی­‌کننده، گواهی کردن سیستم مدیریت را به روشی شایسته، همخوان و بی‌طرفانه انجام می­دهند تا بدینوسیله شناسایی این گونه نهادها و پذیرش گواهی آن­ها بر مبنایی ملی و بین­‌المللی آسان گردد. این بخش از استاندارد ایران-ایزو-آی ای سی 17021، به‌عنوان پایه­ای برای تسهیل شناسایی گواهی سیستم مدیریت در ارتباط با تجارت بین‌المللی کاربرد دارد.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.