مقالات و کلیپ های آموزشی, مقالات و کلیپ‌های مدیریتی

بند ۴ استاندارد 45001 ورژن 2018

45001

بند ۴ استاندارد 45001 ورژن 2018

موقعیت سازمان

بند ۴ این استاندارد به گونه‌ای اولین بند از الزامات اجرایی استاندارد 45001 است. که شامل ۴ زیر بند:

4-1 درک سازمان و موقعیت آن

سازمان باید ملاحظات درون و برون سازمانی مرتبط با مقاصد خود را که بر  توانایی آن در دستیابی به نتایج مورد نظر سیستم OH&S تاثیر  می گذارد، تعیین کند.

4-2 درک نیازها و انتظارات ذینفعان
طبق تعریف استاندارد، ذینفع به فرد، گروه یا سازمانی اطلاق می‌شود که بر تصمیم یا اقدام سازمان تاثیرگذار باشد، تاثیر بپذیرد و یا استباطی از تاثیرپذیری خود داشته باشد.
مثلا:
کارکنان، مشتریان، سهامداران و …
که در این مرحله میبایست نیازها و انتظارات ایشان از سازمان نیز مشخص شود.

4-3 تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت OH&S
طبق این زیر بند سازمان میبایست مشخص نماید که این سیستم در چه حدود سازمانی (کجا، تولید کننده چه مواردی، و …) پیاده سازی می‌شود. سیستم مدیریت OH&S باید شامل فعالیت ها، محصولات و خدمات تحت کنترل یا متاثر از آن باشد.

4-4سیستم مدیریت کیفیت OH&S
نقشه فرآیندهای سازمانی و توالی و تعامل
سازمان باید بر طبق الزامات این سند، یک سیستم مدیریت OH&S شامل فرآیندهای و تعامل آنها را ایجاد، پیاده سازی و برقرار نگه دارد و بطور مداوم بهبود بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *