امروز 23 تیر 1403 ساعت 22:52

تعداد بازدیدکنندگان 146681 نفر

Search
Close this search box.

بيانيه مشترك انجمن بين المللی اعتبار بخشی و سازمان بين المللی استاندارد در مورد اضافه شدن ملاحظات تغييرات اقليمی (آب و هوايی) به  مدیریت استانداردهای سیستم ها

بيانيه مشترك انجمن بين المللی اعتبار بخشی و سازمان بين المللی استاندارد در مورد اضافه شدن ملاحظات تغييرات اقليمی (آب و هوايی) به  مدیریت استانداردهای سیستم ها

در 22 فوريه  2024، انجمن بين المللی اعتبار بخشی و سازمان بين المللی استاندارد، بیانیه مشترک برای برجسته کردن نشر آتی اصلاحیه های فعاليت آب و هوايی در مدیریت استانداردهای سيستمهای  موجود و جدید ISO منتشر كردند.

دو بيانيه جديد به استانداردهای سيستم مديريت موجود اضافه شد كه شامل همه استانداردهای تحت توسعه/ بازبينی، برای رسيدگی به نيازهای تغييرات آب و هوايی روی توانايی دستيابی به نتايج سيستم مديريت. تغییرات در ابتدا به عنوان اصلاحیه های این استاندارد منتشر شده معرفی می شوند.

كميته فنی انجمن بين المللی اعتبار بخشی پاسخ به تغییرات به عنوان یک تصمیم رسمی منتشر خواهد كرد، برای روشن شدن تأثیر اصلاحات بر نهادهای اعتباربخشی، برای روشن شدن تأثیر اصلاحات بر نهادهای اعتباربخشی، نهادهای صدور گواهینامه و سازمان های دارای گواهی.

چکیده به شرح زیر است:

«تصمیم نهایی انجمن بين المللی اعتبار بخشی پس از 30 روز مشاوره اضافه شدن یادداشت های تغييرات اقليمی به مدیریت استانداردهای سیستم ها»

 

مقدمه

انجمن بين المللی اعتبار بخشی (IFA) و سازمان بين المللی استاندارد (ISO) بیانیه مشترکی را منتشر کرده اند که در آن تغییرات تعدادی از استانداردهای سیستم های مدیریت وجود دارد، در قالب متن اضافی با تاکید بر اهمیت تغييرات اقليمی به عنوان ملاحظاتی در مفهوم سازمانی سیستم مدیریت مربوطه. همانطور که در بیانیه مشترک توضیح داده شده است، تغییرات ایجاد شده است در پاسخ به بیانیه لندن در مورد اقدام اقلیمی بوده است.

هدف از این همكاری انجمن بين المللی اعتبار بخشی، پاسخ به کمیته فنی انجمن بين المللی اعتبار بخشی است، مقاله ارائه شده در مونترال 2023، برای روشن کردن انتظارات سیستم‌های سازمان‌های گواهی، ارگان‌های صدور گواهینامه و نهادهای اعتباربخشی بوده، با اشاره به اینکه همانطور که در این بيانيه مشترک آمده است:

«هدف کلی از الزامات  برای بندهای 4.1 و 4.2 بدون تغيير باقی می ماند. این بندها در حال حاضر شامل نیاز سازمان به تمام مسائل داخلی و خارجی را که می تواند بر اثربخشی سیستم مدیریت آنها تأثیر بگذارد. این شمول جديد تضمین می کند که تغييرات اقليمی در داخل سیستم مدیریت در نظر گرفته شده است و این به عنوان یک عامل بیرونی مهم برای انجمن تلقی گرديده كه سازمان ها را ملزم نمايد که بعنوان نياز سازمانی روز  مورد ملاحظه قرار دهند.»

همانطوركه در بيانيه بالا اشاره گرديد، منظور کلی و جامع  الزامات بدون تغییر باقی می ماند و این تغییر بیشتر به عنوان یک توضیح تلقی می شود تا یک نیاز جدید ملاحظه می گردد كه برنامه انتقال كامل مورد نياز نبوده، با اين حال می بايست راهنماي ذيل مورد ملاحظه قرار بگيرد.

 

انتظارات از سازمان های دارای گواهینامه (CERTIFICATE)

سازمان های دارای گواهینامه باید اطمینان حاصل کنند که تغییرات آب و هوایی را جنبه ها و خطرات در توسعه، نگهداری، و اثربخشی آنها درسیستم(های) مدیریت خود در نظرگرفته شده است. تغییرات اقلیمي در کنار سایر موضوعات بايد بعنوان مرتبط یا غیر مرتبط تعیین شود و اگر چنین است، در ارزیابی ریسک، در محدوده استانداردهای سیستم های مدیریت در نظرگرفته شود.

در جایی که یک سازمان بیش از یک سیستم مدیریتی را اجرا می کند (مثلاً مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی و بهداشت)، باید اطمینان حاصل کند که تغییرات آب و هوا، در صورت تشخیص مرتبط بودن، در محدوده هر استاندارد سیستم مدیریت در نظر گرفته می شود.

خاطر نشان می شود که برخی از جنبه های تغييرات آب و هوايی و ريسك ها ممکن است ماهیت کلی داشته باشند، مستقل از حوزه سیستم مدیریت كاربردی یا صنعت (به عنوان مثال زمانی که مربوط به انطباق با مقررات یا سازگاری عملیاتی و تاب آوری سازمانی)

در حالی که ساير موارد به طور خاص در برخی صنایع ( صنايع خاص) به الزامات استانداردهای سیستم مدیریت، ضميمه خواهند شد (بطور مثال توليد انرژی، كشاورزی، شيلات) و ويژگی های سازمان (موقعیت جغرافیایی، ماهیت زنجیره تامین یا پویایی نیروی کار)

 

انتظارات از نهادهای صدور گواهینامه

نهادهای صدور گواهی از قبل باید اطمینان حاصل کنند که همه مسائل داخلی و خارجی توسط سازمان  بعنوان مرتبط یا غیر مرتبط تعیین شده است و اگر چنین است، در توسعه و کارآمدی سیستم(های) مدیریت، بر حسب نیاز بندهای 4.1 و 4.2 در نظر گرفته شده است.

در بررسی های جديد در مورد تغييرات اقلیمی، انتظار می‌رود كه سازمان‌های صدور گواهی‌نامه بايد اطمینان حاصل کنند که تغییرات آب و هوا  مورد ملاحظه فرار گرفته شده است و در صورت تشخیص به عنوان یک موضوع مرتبط برای سیستم مدیریت، هر گونه اهداف و فعالیت‌های کاهش‌دهنده توسط سازمان، بعنوان نیاز گنجانده شود. اگر بعنوان يك موضوع مرتبط برای سازمان خود در نظر گرفته نشد، انتظار می رود مرجع صادر كننده گواهی نامه ايزو بايد از کارایی فرآیند سازمان برای تعیین و اجرای اقدامات مرتبط، در صورت نياز، اطمینان حاصل نمايد.

 

انتظارات از نهادهای اعتباربخشی

نهادهای اعتباربخشی باید به عنوان بخشی از چرخه اعتباربخشی مداوم ( پيشرفته)، حصول اطمینان نمايند كه نهادهای صدور گواهی تایید می کنند که  مشتریان دارای گواهی سیستم های مدیریتی آنها جنبه های تغییرات اقلیمی را همراه با سایر جنبه های بند 4.1 و 4.2 در نظر گرفته اند.

 

زمانبندی

انتظار می رود که اصلاحات برای استانداردها در 23 فوریه 2024 منتشر شود. همانطور که در بالا ذکر شد، مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی  موثر بر زمینه سیستم(های) مدیریت یک سازمان، قبلا توسط سازمان ها مورد ملاحظه قرار می گرفتند. بنابراین، پس از انتشار، نهادهای صدور گواهینامه باید متن جدید را در حسابرسی خود سازمان، همچنين در زمینه آن (context) لحاظ کنند.

همانند يك تمرین معمولی، سازمان تایید شده نمی تواند نشان دهد که تمام مسائل خارجی و داخلی که به عنوان عوامل مرتبط تعیین شده اند، از جمله تغییرات آب و هوا، باید بعنوان یک یافته مناسب برجسته در نظر گرفته شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!