امروز 3 تیر 1403 ساعت 17:54

تعداد بازدیدکنندگان 140254 نفر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدیر برتر

مدیر برتر دی ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل شرکت سیمان هگمتان، “جناب آقای مهندس فیروزجایی” به عنوان مدیر برتر دی ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

مدیر برتر آذرماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل مجتمع پتروشیمی کیان، “جناب آقای دکتر غلام پور” به عنوان مدیر برتر آذر ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

مدیر برتر مهر ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، “جناب آقای مهندس نوشادی” به عنوان مدیر برتر مهر ماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

مدیر برتر شهریور ماه سال ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل شرکت سیمان تهران، “جناب آقای مهندس حسینی” به عنوان مدیر برتر شهریورماه سال 1401 انتخاب گردید.

مدیر برتر مرداد ماه سال 1401

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، مدیریت محترم عامل مجموعه سیمان خاکستری نی ریز، “جناب آقای مهندس شریفی” به عنوان مدیر برتر مردادماه سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!