امروز 24 خرداد 1403 ساعت 01:51

تعداد بازدیدکنندگان 137060 نفر

Search
Close this search box.

واژگان و اصطلاحات ISO 50001

iso 50001

مرزها: مرزها حدود فیزیکی یا مکانی یا حدود سازمانی تعریف شده به وسیله سازمان است.

بطورمثال: فرآیند، گروهی از فرآیندها، یک کارخانه ،یک واحد، یک سازمان داخلی یا چندین مکان تحت کنترل یک سازمان.

بهبود مداوم: فرآیند تکرارپذیری که منجر به ارتقاء عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی می شود.

یادآوری1: فرآیند ایجاد اهداف و یافتن فرصت هایی برای بهبود، یک فرآیند مداوم است.
یادآوری2: بهبود مداوم می تواند بهبودهایی را در کل عملکرد انرژی، سازگار با خط مشی انرژی سازمان حاصل نماید.

اصلاح: اقدامی برای برطرف نمودن عدم انطباق.

اقدام اصلاحی: اقدامی برای برطرف ساختن علت یک عدم انطباق ممکن است. بیشتر از یک علت برای عدم انطباق وجود داشته باشد. اقدام اصلاحی به منظور جلوگیری از بروز مجدد رویداد انجام می شود در حالی که اقدام پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز رویداد انجام می شود.

انرژی: الکتریسیته، سوخت، بخار، گرما، هوای فشرده و واسط های مشابه

یادآوری1:برای مقاصد این استاندارد انرژی به فرم های مختلف انرژی، شامل انرژی های تجدید­پذیر که می توان آن را خریداری، ذخیره، تبدیل و استفاده کرد، اطلاق می ­شود.
یادآوری2: انرژی می تواند به عنوان ظرفیت یک سیستم برای انجام کار یا فعالیت بیرونی­تعریف شود.

خط مبنای انرژی: مقادیر کمی معین شده که مبنایی را برای مقایسه عملکرد انرژی فراهم میسازد.

می تواند با استفاده از متغیرهای تأثیرگذار بر بکارگیری و/یا مصرف انرژی همچون سطح تولید، درجه حرارت در روز (دمای بیرونی) و غیره قاعده مند شود.
برای محاسبه صرفه جویی انرژی، بعنوان مرجع قبل و بعد از اجرای اقدامات بهبود عملکرد ­انرژی استفاده می شود.

مصرف انرژی: مقدار عددی کاربرد انرژی.

کارایی انرژی: نسبت یا دیگر ارتباط عددی بین یک برون داد عملکرد، خدمت، کالا یا انرژی و یک درون داد ­انرژی.
مثال: کارآیی تبدیل، انرژی لزم/ انرژی استفاده شده، برون داد/ درون داد، میزان نظری استفاده انرژی برای عملیات/ میزان استفاده انرژی در عملیات.

یادآوری: درون داد و برون داد هر دو باید به گونه ای شفاف از باب کمیت و کیفیت مشخص­شده و قابل اندازه گیری باشند.

سیستم مدیریت انرژی: دسته ای از عناصر به هم مرتبط و متعامل برای برقراری یک خط مشی انرژی و اهداف کلان انرژی و فرآیندها و روش های اجرایی برای دست یابی به آن اهداف.

تیم مدیریت انرژی: دسته ای از عناصر به هم مرتبط و متعامل برای برقراری یک خط مشی انرژی و اهداف کلان­ انرژی و فرآیندها و روش های اجرایی برای دست یابی به آن اهداف.

Objective: نتایج مشخص یا دسته ای از اهداف برای برآورده سازی خط مشی انرژی سازمان در ارتباط با بهبود عملکرد انرژی.

Target: الزام جزیی و عددی عملکرد انرژی قابل کاربرد برای سازمان یا بخش هایی از آن که از اهداف کلان انرژی گرفته می شود و لزم است جهت تحقق اهداف کلان تعیین و برآورده شوند.

عملکرد انرژی: نتایج قابل اندازه گیری مرتبط با کارآیی انرژی، استفاده انرژی و مصرف انرژی.
یادآوری1: در مفهوم سیستم های مدیریت انرژی، نتایج میتوانند در برابر خط مشی انرژی سازمان، اهداف کلان و خرد انرژی یا سایر الزامات عملکردی سنجیده شوند.
یادآوری2: عملکرد انرژی جزیی از عملکرد سیستم مدیریت انرژی است.

شاخص ­های عملکرد انرژی: ارزش عددی یا اندازه گیری کمی عملکرد انرژی که به وسیله سازمان تعریف شده است.
شاخص عملکرد انرژی میتواند به عنوان یک اندازه ساده، یک تناسب یا یک مدل عددی پیچیده تشریح شود.

خط مشی انرژی: بیانیه ای که رسما به وسیله مدیریت ارشد سازمان ارائه میگردد و مقاصد کلی و جهت گیری سازمان در خصوص عملکرد انرژی را تبیین می نماید.
خط مشی انرژی چارچوبی برای تعریف و تنظیم اهداف خرد و کلان انرژی فراهم می نماید.

بازنگری انرژی: تعیین عملکرد انرژی سازمان بر مبنای داده ها و سایر اطلاعات راهنما که منجر به شناسایی فرصت های بهبود می شود.
یادآوری: درسایر استانداردهای ملی یا منطقه ای، مفاهیمی مانند شناسایی و بازنگری جنبه ­های انرژی یا نمایه انرژی جزیی از مفهوم بازنگری انرژی شمرده می شوند.

استفاده انرژی: روش و نوع کاربرد انرژی.
مثال: تهویه، روشنایی، گرمایش، سرمایش، حمل و نقل، فرآیندها، خطوط تولید.

ممیزی داخلی: فرآیندی است نظام مند، مستقل و مستند شده که برای به دست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی مبتنی بر واقعیت آن، به منظور تبیین میزان تحقق معیارهای ممیزی، انجام می پذیرد.

روش اجرایی: راه مشخص برای انجام یک فعالیت یا یک فرآیند.
یادآوری 1: روش اجرایی می تواند مدون باشد یا نباشد.
یادآوری2: هرگاه روش اجرایی به صورت مدون باشد، غالبا اصطلاح روش اجرایی مکتوب یا  روش اجرایی مدون استفاده می شود.

سابقه: مستندی که مبین نتایج کسب شده یا فراهم آورنده شواهد مربوط به فعالیت های صورت گرفته باشد.
یادآوری1: سوابق را می توان به عنوان مثال برای مستند کردن قابلیت ردیابی و فراهم آوردن شواهد مربوط به تصدیق اقدام پیشگیرانه و اقدام اصلاحی به کار برد.

دامنه کاربرد: گستره فعالیت ­ها، امکانات و تصمیماتی که سازمان از طریق سیستم مدیریت انرژی خود عنوان می کند که می تواند شامل مرزهای متعددی باشد.
یادآوری: دامنه کاربرد می تواند انرژی مربوط به حمل و نقل را شامل شود.

استفاده انرژی بارز: بیانگر استفاده انرژی برای مصرف قابل توجه انرژی و/یا ارایه پتانسیل مهم برای بهبود عملکرد انرژی.

مدیریت ارشد: شخص یا گروهی از کارکنان که هدایت و کنترل سازمان را در بالاترین سطح سازمانی به عهده دارد.
یادآوری1: مدیریت ارشد سازمان را، مطابق با تعریف دامنه کاربرد و مرز سیستم مدیریت ­انرژی کنترل می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!