امروز 17 آذر 1402 ساعت 06:08

تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک یکی از تغییرات کلیدی در ویرایش 2015 استاندارد ISO9001 ایجاد رویکرد سیستمی در مدنظر قرارداد «ریسک»،

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!