امروز 12 خرداد 1402 ساعت 02:13

مدل تعالی سازمانی

EFQM

EFQM

سازمان‌ها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمان‌ها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار مدیریتی هستند که

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!