امروز 28 فروردین 1403 ساعت 20:02

تعداد بازدیدکنندگان 120557 نفر

مرحله نزول محصول

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول چیست؟ اصطلاح چرخه عمر محصول به مدت زمانی از زمانی که یک محصول به مصرف کنندگان وارد

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!