امروز 28 فروردین 1403 ساعت 19:56

تعداد بازدیدکنندگان 120557 نفر

مشارکت

مشارکت

مدیریت مشارکتی

مشارکت از لحاظ لغوی شركت دادن، با هم شريک شدن، سهيم شدن، انجام كار گروهی و نيز بهره ­برداری گروهی است.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!