امروز 6 آذر 1401 ساعت 14:46

مشارکت

مشارکت

مدیریت مشارکتی

مشارکت از لحاظ لغوی شركت دادن، با هم شريک شدن، سهيم شدن، انجام كار گروهی و نيز بهره ­برداری گروهی است.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!