امروز 10 اسفند 1402 ساعت 11:16

تعداد بازدیدکنندگان 112355 نفر

گواهینامه استاندارد

نجات

اول خودت را نجات بده!

به کارت نجات در شرایط اضطراری که در داخل هواپیما در پشتی صندلی جلو قرار داده­ اند، دقت کرده ­اید؟

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!